Antwoord op vragen over het sociaal domein

Welke vervoersvoorzieningen?

Hierna worden de volgende vervoersvoorzieningen beschreven:

Om recht te hebben op een Wmo-voorziening voor een auto-aanpassing moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarden 
U hoort tot de doelgroep 
U bent door uw beperkingen niet in staat het reguliere openbaar vervoer te bereiken en/of te gebruiken. 
Geen andere vervoersvoorziening of combinatie daarvan biedt een goedkopere compenserende oplossing voor uw vervoersprobleem. 
U kunt geen gebruik maken vaneen andere voorziening of regeling. Gebruikt u de auto bijvoorbeeld voor werk of opleiding? Dan kunt u terecht bij het UWV. 

U voldoet aan de extra voorwaarden die uw gemeente kan stellen: 

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

U komt niet in aanmerking voor een auto-aanpassing als deze algemeen gebruikelijk is. Een aantal voorbeelden van algemeen gebruikelijke auto-aanpassingen zijn:

  • automatische transmissie;
  • elektrisch bedienbare ramen;
  • kosten van een APK-keuring;
  • een derde of vijfde deur en warmtewerend glas;
  • cruise control.

Collectief vervoer is een vorm van openbaar vervoer speciaal gericht op mensen met beperkingen. U wordt vervoerd van deur tot deur of van deur tot een halte, bijvoorbeeld het station. U bestelt het vervoer zelf, maximaal één uur voordat u wilt vertrekken. Soms kunt u ook op bepaalde tijdstippen bij vaste haltes opstappen, bijvoorbeeld in het winkelcentrum. U kunt gebruik maken van het collectief vervoer op tijden waarop het normale openbaar vervoer ook te gebruiken is. In de praktijk is dit vaak tussen 07:00 en 23:00 uur.

Het collectief vervoer is bedoeld voor reizen binnen uw gemeente en/of regio. Voor reizen buiten de regio kunt u mogelijk gebruik maken van Valys.

Heeft de gemeente collectief vervoer?

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Bent u door uw beperkingen niet in staat het openbaar vervoer te bereiken en/of te gebruiken? Dan kan de gemeente u een vervoersvoorziening verstrekken. Als het collectief vervoer voor u geen (afdoende) oplossing is, dan kunt u recht hebben op een andere individuele vervoersvoorziening, zoals een speciale fiets.

Algemeen gebruikelijk

In Nederland is het algemeen gebruikelijk om een fiets te hebben. Dat betekent dat u voor bijvoorbeeld een gewone damesfiets geen beroep kunt doen op de Wmo. Voor een aantal speciale fietsen, die niet algemeen gebruikelijk zijn, kunt u wel in aanmerking komen voor een Wmo-voorziening:

Algemeen gebruikelijkNiet algemeen gebruikelijk
Gewone fiets Duofiets
Fiets met trapondersteuning (vanaf 16 jaar)
Tweelingfiets
Fiets met lage instap Side-by-side-fiets
Snorfiets Rolstoelfiets 
Tandem Bedbrancardfiets 
Tandem met hulpmotor Driewielfiets of -tandem 

Voorwaarden

Om recht te hebben op een Wmo-voorziening voor een speciale fiets moet u voldoen aan de voorwaarden voor een vervoersvoorziening. De gemeente kan extra regels stellen:

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Bent u door uw beperkingen niet in staat het openbaar vervoer te bereiken en/of te gebruiken, dan kan de gemeente u een vervoersvoorziening verstrekken. Als het collectief vervoer voor u geen (afdoende) oplossing is, dan kunt u recht hebben op een andere individuele vervoersvoorziening, zoals een handbike of aankoppelfiets.

Wat is een handbike?

Een handbike is een 'fiets' die gemakkelijk met de armen kan worden aangedreven. Een goede handfunctie is niet nodig. Handbikes kunnen, net als een gewone fiets, uit één geheel bestaan. Er zijn ook modellen waarbij een voorwiel en aandrijfmechanisme aan een rolstoel worden gekoppeld om een 'fiets' te maken. Handbikes zijn vooral populair onder mensen met dwarsleasies, maar ze zijn ook geschikt voor mensen met andere beperkingen. 

Voorwaarden

Om recht te hebben op een Wmo-voorziening voor een handbike of aankoppelfiets moet u voldoen aan de voorwaarden voor vervoersvoorzieningen. De gemeente kan extra regels stellen:

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u uw voertuig dichtbij uw bestemming parkeren. U mag ook parkeren op plaatsen waar andere bestuurders dat niet mogen, bijvoorbeeld op een algemene gehandicaptenparkeerplaats of maximaal 3 uur langs een gele onderbroken streep. 

U kunt recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart. De gemeente verstrekt de kaart. Een gehandicaptenparkeerkaart is geen Wmo-voorziening.

Kosten van leges en keuring

Aan de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden:

  • U moet medisch gekeurd worden. Dit is alleen anders als u uw oude gehandicaptenparkeerkaart wilt verlengen.
  • De gemeente kan leges (= een soort administratiekosten) in rekening brengen. 

De gemeente mag de kosten van keuring en leges aan u vergoeden op grond van de Wmo. De gemeente is hiertoe echter niet verplicht.

Wat heeft de gemeente bepaald over de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart?

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Een gehandicaptenparkeerplaats stelt u in staat zo dicht mogelijk bij uw bestemming te parkeren. De parkeerplaats is bedoeld voor voertuigen die niet op de stoep geparkeerd mogen worden, zoals een (aangepaste) auto en een brommobiel. Uw gemeente beslist over de toekenning van gehandicaptenparkeerplaatsen. Dit is geen Wmo-voorziening.

Soorten gehandicaptenparkeerplaatsen

Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen:

Algemene
gehandicapten-parkeerplaatsen 
Deze worden aangewezen door de gemeente bij drukke plaatsen zoals winkelcentra of huisartsenposten. Iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart mag hier parkeren. U kunt zelf geen algemene gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. 
Individuele
gehandicapten-parkeerplaats 
Parkeerplaats op kenteken
Alleen de auto met het aangegeven kenteken mag hier parkeren. De parkeerplaats is niet beschikbaar voor andere personen. U kunt deze parkeerplaats zelf bij uw gemeente aanvragen. 
Parkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding
Binnen de aangegeven uren mag alleen de auto met het aangegeven kenteken hier parkeren. Buiten deze uren is de parkeerplaats voor iedereen beschikbaar. U kunt deze parkeerplaats zelf bij uw gemeente aanvragen. 

Voorwaarden

Voor de toekenning van een individuele gehandicaptenparkeerplaats kan uw gemeente de volgende eisen stellen. Deze voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Eisen die uw gemeente kan stellen voor de toekenning van een individuele gehandicaptenparkeerplaats 
Een gehandicaptenparkeerplaats is voor u medisch noodzakelijk. Veel gemeenten hanteren de regel dat u een gehandicaptenparkeerkaart moet hebben om voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen. Uw gemeente kan echter ook andere eisen stellen. 
De parkeerdruk in uw omgeving is hoog, waardoor u vaak ver van uw bestemming moet parkeren.
U kunt geen parkeerplaats maken op uw eigen terrein, bijvoorbeeld in de voortuin.
De gehandicaptenparkeerplaats mag de verkeersveiligheid en de doorstroming niet in gevaar brengen.

Tegen de beslissing van uw gemeente over uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats kunt u bezwaar maken.

Kosten gehandicaptenparkeerplaats

Aan de aanvraag en aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zijn kosten verbonden, bijvoorbeeld de kosten voor een medische keuring en de kosten voor het plaatsen van een verkeersbord en het markeren van het wegdek. Uw gemeente kan hebben bepaald dat u deze kosten (gedeeltelijk) zelf moet betalen.

Uw gemeente heeft het volgende bepaald over het vergoeden van de kosten van een gehandicaptenparkeerplaats: 

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Een scootmobiel is een open elektrische buitenwagen met 3 of 4 wielen. Met een opgeladen accu kan een scootmobiel in het algemeen een afstand afleggen van 35 tot 50 kilometer, met een snelheid van ongeveer 8 tot 15 kilometer per uur. De gemeente bepaalt wanneer u in aanmerking kunt komen voor een scootmobiel.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een scootmobiel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Voorwaarden 
U hoort tot de doelgroep.
U voldoet aan de algemene voorwaarden voor een vervoersvoorziening.

Uw gemeente kan nog extra voorwaarden hebben gesteld en daarnaast beleid hebben over accessoires, training en de oplaadkosten van de accu:

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.