Antwoord op vragen over het sociaal domein

Wat valt onder hulp bij het huishouden?

De gemeente kan u helpen wanneer u hulp nodig heeft bij het doen van uw huishouden.  Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij het daadwerkelijk uitvoeren van de huishoudelijke taken, zoals schoonmaken, stofzuigen en het verzorgen van de was en dat deze taken moeten worden overgenomen. Het is ook mogelijk dat u hulp nodig heeft omdat u geen structuur heeft in het huishouden. U weet bijvoorbeeld niet hoe bepaalde huishoudelijke taken moeten worden uitgevoerd en wanneer. U heeft dan hulp nodig bij de regie van het huishouden. In beide gevallen kan de gemeente u ondersteunen.

Het voeren van een huishouden omvat in ieder geval de zorg voor:

  • het schoon en op orde houden van het huishouden;
  • het kunnen beschikken over schoon beddengoed en schone kleding.

Maar u kunt ook ondersteuning krijgen als u hulp nodig heeft bij:

  • contacten met officiële instanties,
  • het aanbrengen van structuur in het huishouden,
  • het leren om zelfstandig te wonen,
  • het omgaan met onverwachte gebeurtenissen die de dagelijkse structuur doorbreken of
  • het omgaan met geld.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.