Antwoord op vragen over het sociaal domein

Welke woonvoorzieningen?

Hierna worden de volgende woonvoorzieningen beschreven:

Zit u in een rolstoel of kunt u om een andere reden de trap niet (meer) opkomen, ook niet met bijvoorbeeld een traplift? Dan zal de gemeente uw individuele situatie onderzoeken en ze kan besluiten dat u in aanmerking komt voor een aanbouw. In de aanbouw kan dan bijvoorbeeld een slaapkamer met badkamer worden gemaakt.

Een aanbouw is een zeer dure voorziening en vaak niet de goedkoopst compenserende oplossing. In plaats van een aanbouw aan uw woning kan uw gemeente een Losse woonunit bij uw woning plaatsen. Of u krijgt te maken met het primaat van verhuizen: de gemeente geeft u dan een vergoeding om te verhuizen naar een voor u geschiktere woning.

Problemen bij het gebruik van uw woning kunnen veroorzaakt worden door een probleem in een gemeenschappelijke ruimte. U kunt hierbij denken aan een gezamenlijke toegangsdeur die voorzien moet worden van een elektrische deuropener of die verbreed moet worden voor uw rolstoel. Ook kunnen aanpassingen als een hellingbaan of extra trapleuning voor u noodzakelijk zijn in de gemeenschappelijke ruimte.

Recht op voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten?

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Hebt u moeilijkheden met baden, wassen en douchen, dan kan de gemeente u badhulpmiddel als voorziening verstrekken. U kunt hierbij denken aan een

 • badzitje;
 • badlift;
 • badplank;
 • douchewagen;
 • douchebrancard;
 • douche/toiletstoel;
 • een pakpaal.

Andere aanpassingen zijn bijvoorbeeld een anti-slipvloer en een kantelbare spiegel.

U wilt een badhulpmiddel aanvragen

Denkt u dat een badhulpmiddel uw probleem kan oplossen? Dan kunt u melding maken van uw probleem bij de gemeente. De gemeente zal vervolgens deze melding in behandeling nemen.

Overige hulpmiddelen 

Voor hulpmiddelen bij het aan- en uitkleden, slapen, eten, drinken en zitten kunt u mogelijk een beroep doen op uw zorgverzekering. 

Hebt u problemen met het bereiken van uw woning, dan zijn bijvoorbeeld de volgende aanpassingen mogelijk:
 • het verbeteren van toegangspaden;
 • het opheffen van hoogteverschillen;
 • het aanbrengen van hellingbanen; en
 • het verbeteren van herkenbaarheid van de woning (als u zeer slechtziend bent).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een voorziening om de bereikbaarheid van uw woning te verbeteren, moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen.

Hebt u moeilijkheden met baden, wassen en douchen? Dan kan de gemeente u een douchehulpmiddel als voorziening verstrekken. Daarbij kunt u denken aan een douchewagen of douchebrancard, een douchezitje of douchestoel of een douche/toiletstoel. Andere mogelijke aanpassingen aan uw badkamer zijn bijvoorbeeld een anti-slipvloer en een kantelbare spiegel. U kunt deze voorzieningen aanvragen bij de gemeente.

Overige hulpmiddelen 

Voor hulpmiddelen bij het aan- en uitkleden kunt u een beroep doen op uw zorgverzekering.

Hebt u door uw beperkingen moeite met het gebruik van uw keuken? Dan kan de gemeente u een keukenaanpassing verstrekken. Zo kan de hoogte van uw keuken bijvoorbeeld worden aangepast. De gemeente houdt daarbij rekening met wie de keuken het meest gebruikt. Bent u niet de hoofdgebruiker? Dan zal de gemeente de hoogte van uw keuken niet aanpassen. Met behulp van een in hoogte verstelbare werkstoel kunt u in dat geval wellicht alsnog gebruik maken van uw keuken. Voor zo'n stoel kunt u een beroep doen op uw zorgverzekeraar.

Andere mogelijke aanpassingen van uw keuken zijn:

 • plaatsing van een eenhendelmengkraan of
 • plaatsing van een keramische of
 • inductiekookplaat.

In de meeste gevallen zal uw gemeente deze voorzieningen als algemeen gebruikelijk beschouwen. Dat betekent dat u geen recht hebt op een Wmo-voorziening voor deze aanpassingen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een keukenaanpassing moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen.

Een losse woonunit kan variëren van een soort porto cabine met slaapkamer en natte cel tot een natte cel die aan een tuin- of keukendeur wordt gekoppeld. Door het plaatsen van een losse woonunit is vaak een snelle oplossing voor uw probleem mogelijk en daarnaast is de unit herbruikbaar.
Sommige gemeenten kennen een primaat van de losse woonunit. Dat wil zeggen dat een losse woonunit voorrang heeft op een vaste aanbouw.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een losse woonunit moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen.

Bij problemen met het verticaal verplaatsen binnen de woning (traplopen), kunt u mogelijk recht hebben op een traplift. U kunt recht hebben op een traplift voor de verplaatsing tussen de begane grond en de eerste verdieping. Trapliften naar de zolderverdieping worden vrijwel nooit verstrekt. 

Om in aanmerking te komen voor een traplift moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen.

Een tillift is bedoeld voor verplaatsingen van bijvoorbeeld uw bed naar uw rolstoel of van uw rolstoel naar de douche of het bad. Deze voorziening kan voor u noodzakelijk zijn als u niet de benodigde lichaamskracht hebt om uzelf te verplaatsen. Er zijn vaste en mobiele tilliften. Welke tillift in uw situatie geschikt is, hangt af van de beschikbare ruimte, noodzakelijke lichaamsondersteuning en uw lichaamsbouw.

De volgende tilliften kunnen door de gemeente worden verstrekt:

 • personentillift met vaste zitelementen;
 • brancardtilliften;
 • vast opgestelde personentilliften, bevestigd aan muur/vloer/plafond;
 • vast opgestelde personentilliften, bevestigd in of op een ander product;
 • vast opgestelde opgestelde vrijstaande tilliften;
 • draagstoelen, tuigjes en manden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tillift, moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen.

Soms kan de aanpassing van uw woning zo ingrijpend zijn, dat u tijdens de aanpassing niet in uw woning kunt blijven. Ook als uw nieuwe woning ingrijpend moet worden aangepast, kan het noodzakelijk zijn om langer in uw oude woning te blijven. In deze situatie kan een voorziening voor tijdelijke huisvesting uitkomst bieden.

De gemeente heeft het volgende bepaald over tijdelijke huisvesting:

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Bij problemen met de toegang tot uw woning, zijn onder andere de volgende aanpassingen mogelijk:
 • het verbreden van deuren en entree;
 • het aanbrengen intercom of automatische deuropeners;
 • het verwijderen van dorpels.

Als u recht hebt op een aanpassing om de toegankelijkheid van uw woning te verbeteren, moet u er wel rekening mee houden dat in principe één deur toegankelijk wordt gemaakt. Meestal zal dit de voordeur zijn.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een voorziening voor het toegankelijk maken van uw woning, moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen. In sommige situaties hebt u voor omgevingsbediening en intercominstallaties geen recht op een Wmo-voorziening. Mogelijk kunt u gebruik maken van de Regeling zorgverzekering. Die regeling wordt uitgevoerd door uw zorgverzekeraar. 

Hebt u moeilijkheden bij het gebruik van het toilet? Dan kan de gemeente u een voorziening voor toilethulpmiddelen geven. U kunt daarbij denken aan beugels, toiletstoelen, toiletten met spoel- en föhninstallaties en toiletverhogers. Andere aanpassingen zijn bijvoorbeeld een anti-slipvloer of kantelbare spiegel.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een voorziening voor toilethulpmiddelen, moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen.

Toiletverhogers

Hebt u korter dan zes maanden een toiletverhoger nodig? Dan kunt u deze lenen bij een thuiszorgorganisatie. U hebt dan geen recht op een toiletverhoger op grond van de Wmo. 

Bij wie aanvragen?

U kunt deze voorzieningen bij de gemeente aanvragen.

De gemeente kan u helpen,  door uw beperking compenseren, door u te laten verhuizen naar een geschikte woning. Een verhuizing kan veel kosten meebrengen. De gemeente kan (een deel van) deze kosten vergoeden. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten moet u voldoen aan de voorwaarden voor woonvoorzieningen. De gemeente heeft het volgende bepaald over deze voorziening:

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

In principe wordt een woonvoorziening niet verwijderd als u de aangepaste woning verlaat. Misschien kan iemand anders die de voorziening nodig heeft,  de woning krijgen. De  gemeente kan echter bepalen dat er in bepaalde situaties een woonvoorziening toch op kosten van de gemeente wordt verwijderd.

De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Bij woningsanering kunnen zaken zoals gordijnen en vloerbedekking worden vervangen, bijvoorbeeld wegens allergieën of problemen met de luchtwegen. Gelet op de voorwaarden voor woonvoorzieningen zult u meestal alleen recht hebben op een woningsanering als er sprake is van onverwachte kosten. U kunt bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u plotseling te horen krijgt dat u een allergie heeft. Voor de kosten van allergeenvrije en stofdichte hoezen kunt u recht hebben op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen niet onder de woningsanering.

Afschrijving

Bij het verstrekken van een voorziening voor woningsanering kan de gemeente rekening houden met de leeftijd van de huidige materialen in uw woning. Want bij een bepaalde leeftijd zijn de materialen aan vervanging toe. U hebt dan kunnen sparen voor vervanging van deze materialen en kan bij een nieuwe aanschaf rekening houden met de eisen waaraan deze materialen voor u aan moeten voldoen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.