Antwoord op vragen over het sociaal domein

Eigen kracht

Wat belangrijk is in de Wmo is dat u als burger eerst kijkt of u niet zelf of samen met uw directe omgeving (bijvoorbeeld huisgenoten, famile, buren, vrienden) uw probleem kan oplossen of verminderen. Het is de bedoeling in de Wmo dat u zich inspant om uw eigen situatie te verbeteren of dat u kijkt of uw partner of familielid u misschien kan helpen om uw probleem op te lossen.

U kunt alleen een maatwerkvoorziening krijgen van de gemeente als u:

  • niet zelf (op eigen kracht);
  • met hulp van uw huisgenoten ( gebruikelijke hulp);
  • met mantelzorg;
  • met hulp van andere personen uit uw sociale netwerk;
  • dan wel door gebruik te maken van algemene voorzieningen,

uw problemen kunt oplossen en deel kunt nemen aan de samenleving.

Regels van Gemeente Brunssum

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.