Antwoord op vragen over het sociaal domein

Na lang wachten energiesteun voor huishoudens met blokaansluiting

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 2 mei 2023
Bron: ANP

Huishoudens die hun energieaansluiting delen met buren kunnen na lang wachten compensatie krijgen voor de hoge prijzen van gas en elektriciteit. Het compensatiebedrag over 2022 en 2023 kan oplopen tot bijna 2000 euro per huishouden voor zelfstandige appartementen en ruim 800 euro voor wie op kamers woont. Dat hangt af van de vraag of mensen een zogeheten blokaansluiting hebben voor gas of warmte, elektriciteit of beiden.

Niet iedereen met een blokaansluiting kan gebruikmaken van de compensatieregeling. Kamerbewoners kunnen bijvoorbeeld alleen een aanvraag indienen als er minimaal vier verhuurde woonruimtes zijn. Ook bewoners van wie de rekening al is verlaagd door het energieplafond, maken geen aanspraak op deze regeling. Alle voorwaarden zijn te vinden op de website Rijksoverheid.nl.

Het is, afhankelijk van de situatie, aan de verhuurder of de vereniging van eigenaren (VvE) om de compensatie aan te vragen. Op de eerdergenoemde website kunnen ze het hiervoor benodigde formulier vinden. De aanvrager moet het ontvangen bedrag vervolgens verdelen onder de bewoners.

Een bewoner die bijvoorbeeld een kwart van de energiekosten betaalt, ontvangt ook een kwart van de compensatie. Dit betekent ook dat huishoudens met een energierekening die relatief hoger is dan de rest van het appartementencomplex een deel van de compensatie die was bestemd voor hun buren zullen ontvangen.

Het eerste bedrag dat ze ontvangen gaat over de eerste helft van 2023. Wie een compensatie krijgt voor de elektriciteitsrekening, ontvangt ook een tegemoetkoming voor de energiekosten in 2022.

Maximaal dertien weken na het insturen van het aanvraagformulier krijgen mensen te horen of de aanvraag is goedgekeurd, afgekeurd of dat de beslissing is uitgesteld.

Lees ook