Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gemeenten springen bij voor hulp gezinnen die toeslagen mislopen

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 19 juni 2023
Bron: ANP

Mensen die financieel in de knel zitten als gevolg van tegenstrijdige overheidsregelingen, krijgen voorlopig hulp via de bijzondere bijstand die door gemeenten wordt verstrekt. Het kabinet koopt daarmee tijd om met een structurele oplossing te komen voor dit probleem, dat al jaren bekend is maar tot nu toe niet is aangepakt.

Met Prinsjesdag hoopt het kabinet definitief duidelijkheid te geven aan deze groep van zo’n tienduizend huishoudens. Zij zijn onbedoeld in de problemen gekomen doordat toeslagen en regelingen met elkaar botsen. Het gaat om stellen waarvan de ene partner een UWV-uitkering krijgt en de andere nauwelijks tot geen inkomen heeft.

Dit probleem is in Den Haag al jaren bekend. Achtereenvolgende kabinetten hebben zich erover gebogen, maar vonden geen bruikbare oplossing. Toen dit voorjaar bleek dat de groep gedupeerden bijna twee keer zo groot is dan eerder werd gedacht, besloot het kabinet alle mogelijke oplossingen nogmaals tegen het licht te houden, in samenspraak met onder meer uitvoeringsinstanties als UWV en Toeslagen.

De ministers Karien van Gennip (Sociale Zaken) en Carola Schouten (Armoedebestrijding) en de staatssecretarissen Marnix van Rij (Belastingdienst) en Aukje de Vries (Toeslagen) beloofden destijds alles op alles te zetten om voor de zomer met een oplossing te komen. Die zoektocht is evenwel “complex” gebleken. Het morrelen aan de ene regeling, heeft namelijk direct effect op een andere.

Lees ook